Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Các vấn đề 5G liên quan đến an ninh quốc gia và các giá trị chống lại ĐCSTQ (2019/05/01)